Medarbetare Enhet prehospital samordning

Christofer Andersson

Teamledare - AmbuAlarm
Telefonnummer

Regionutvecklare
Telefonnummer

Carita Gelang

Regionutvecklare
Telefonnummer

Åsa Högstedt

Regionutvecklare
Telefonnummer

Per Örninge

Regional ambulansöverläkare
Telefonnummer