Kontakta oss

SMSlivräddareprojektet i Västra Götalandsregionen

Projektledare
Solveig Aune
Telefon: 0700-824862
projekt.sms-livraddare@vgregion.se 

Webbsida SMSlivräddare
Mail till projekt SMSlivräddare

Senast uppdaterad: 2019-04-10 16:04