Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Västra Götalandsregionen

Västra Götaland är Sveriges till ytan fjärde största län. En sjundedel täcks av insjöar, en sjunde del av hav och resten av land. 141 av de 31 200 öarna är bebodda. Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges näst största län med mer än 1,6 miljoner invånare (Källa SCB, dec 2014). Flest människor bor i Göteborg, drygt 541 000. Dals-Ed är den minsta av de 49 kommunerna med 4 800 invånare.

Befolkningen är ojämnt fördelad över Västra Götalands yta.
Cirka hälften bor i Göteborgsregionen och i övrigt är befolkningen i huvudsak
koncentrerad till områdena kring Borås, Skövde och Trestad (Trollhättan,
Vänersborg och Uddevalla).

I likhet med många andra regioner och länder  i Europa blir befolkningen allt äldre. Störst andel äldre har kommunerna i  Dalsland, norra Bohuslän och Östra Skaraborg och lägst andel har Göteborg med  några kranskommuner. Andelen äldre i Sotenäs, där ungefär var tredje invånare är  65 år eller äldre, är dubbelt så stor som i Göteborg där andelen är 15  procent.

Det finns cirka 194 000 arbetsställen i Västra Götaland. De
stora och medelstora företagen (50 eller fler anställda) svarar för drygt
hälften av alla anställda i regionen. De allra största arbetsplatserna finns
inom offentlig verksamhet (vård, omsorg, utbildning) och fordonsindustri.
Livsmedelsindustrin är också betydande och står för en femtedel av landet, samt  hälften av fiskenäringen. Sveriges petrokemiska centrum ligger i Stenungsund,  Sveriges möbelcentrum i Tibro samt hela Skandinaviens postorder- och  textilcentrum i Borås.

Turismen sysselsätter ca 22 000 personer och 2014
hade regionen drygt 9 miljoner kommersiella gästnätter inklusive camping och  detta har ökat markant sista åren.

Befolkningen i Västra Götaland lever  inte bara längre, hälsan upplevs också ha blivit bättre under det senaste  decenniet. Andelen personaer som uppfattar sin hälsa som bra eller mycket bra,  ökar. Andelen som uppfattar sin hälsa som dålig, eller mycket dålig, minskar  successivt.

Vår region ser alltså väldigt olika ut ur olika perspektiv  - men framför allt när det gäller befolkningstäthet. Med SMSlivräddare ökar vi  förutsättningarna för att så tidigt som möjligt ge en hjärtstoppsdrabbad Hjärt-Lungräddning samt chansen att med hjälp av en hjärtstartare även behandla.
Var med du också genom att sprida kunskap om SMSlivräddare.

Du kan bidra  till att din ort, ditt arbete, din affär blir en tryggare plats och ett
hjärtsäkrare samhälle!

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22