Forskning och utveckling

Under senare år har beredskapsarbetet även inneburit satsning på forskning och utveckling inom fältet katastrofmedicin genom att engagera intresserade forskare inom området. Resultatet av denna medvetna investering har varit ett antal publikationer, pågående och planerade projekt samt deltagande i olika nationella och internationella möten.

En doktorand arbetar för närvarande med sin doktorsavhandling om validering av olika triage-metoder och ytterligare doktorandarbeten planeras.

Till våra publikationer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26