Fysisk/teknisk säkerhet

För arbetet med fysisk och teknisk säkerhet ansvarar i huvudsak Västfastigheter och Regionservice, med utgångspunkt från gällande Säkerhetspolicy och Strategi. Regionala säkerhetsfunktionen deltar med kompetens i arbetsgrupper mm, ofta företrädda av medlemmar i det regionala säkerhetsrådet.

Broschyrer och checklistor

Brand, utrymning och bombhot

Checklista brandskydd

Säkerhet vid byggprojekt

Checklista byggprojekt 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20