Övrigt säkerhetsarbete

Enhet säkerhet och beredskap ansvarar för den katastrofmedicinska beredskapen som varje sjukvårdshuvudman i landet har skyldighet att organisera.

Övrigt säkerhetsarbete                                                   

Saknar du någon länk, så kan du skicka e-post till sakerhet-beredskap@vgregion.se

Chefläkarna inom hälso- och sjukvården 

ansvarar för patientsäkerheten och deras arbete samordnas av den regionala chefläkaren.

Patientsäkerhet

Enhet säkerhet och beredskap ansvarar för att hålla en beredskap inför allvarliga händelser.  Regional tjänsteman i beredskap (RTiB) är nåbar dygnet runt, söks via SOS Alarm och är kontaktvägen in till Västra Götalandsregionen vid allvarliga händelser. Man kan också mejla på RTiB:ens funktionsbrevlåda

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-04 16:22