Personsäkerhet

Att människan känner trygghet i Västra Götalandsregionens lokaler och verksamheter är grundläggande för allt kvalitets- och säkerhetsarbete.

För att undvika att utsätta sig för hot eller våld, måste vi arbeta förebyggande och ändå vara väl förberedda om det inträffar.

Grunden i arbetet med personsäkerhet är beslutade Riktlinjer för personsäkerhet. Dessutom finns riktlinjer och instruktioner som styr specifika delområden.

Utbildningsmaterial om personsäkerhet
Här finns ett utbildningsmaterial som du som  utbildar kan använda inom din egen verksamhet. Under respektive PowerPoint bild finns mer information och hänvisning till det kapitel i Riktlinjer för personsäkerhet och Rutin för personsäkerhet där det står mer om detta.

PowerPoint-bilder om personsäkerhet

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20