Utbildning

Utbildning och övning är nödvändigt för förmågan att hantera allvarliga händelser. Enhet säkerhet och beredskap samordnar utbildningsinsatser inom verksamhetsskydd, informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar.

Senast uppdaterad: 2019-04-11 13:34