Utbildning

Utbildning och övning är nödvändigt för förmågan att hantera allvarliga händelser. Enhet säkerhet och beredskap bedriver utbildning lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. På enheten erbjuds utbildning inom bland annat stabsmetodik och katastrofmedicin.

Senast uppdaterad: 2018-05-02 16:14