Kontakt koncernstabsledningen

Ann-Sofi Lodin

Regiondirektör
Telefonnummer

Ann Söderström

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefonnummer

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer

Erik Lagersten

Kommunikationsdirektör
Telefonnummer

Göran Ejbyfeldt

IT-direktör
Telefonnummer

Marina Olsson

Personaldirektör
Telefonnummer

Joakim Björck

Ekonomidirektör
Telefonnummer

Eva Arrdal

Direktör, Utförarstyrning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36