Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948). Mänskliga rättigheter beskriver vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. Det berör därför alla individer och samhällsområden.

Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen gör en kraftsamling för det goda livet och ett hållbart samhälle! Nu tar vi nästa steg för att nå FN:s 17 hållbarhetsmål. Från 1 januari i år har regionfullmäktige fattat beslut om en handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020.

Den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa” har konkreta mål och åtgärder för strategiska insatser i arbetet för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare.

Handlingsplanen för mänskliga rättigheter är ett viktigt steg för att samla åtgärder som bidrar till att Västra Götalandsregionen närmar sig sin vision om det goda livet – för varje människa.

Plan för mänskliga rättigheter 2017-2020

Plan för mänskliga rättigheter 2017-2020 kortversion

Kommittén för mänskliga rättigheters uppdrag

Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter. Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstemannastöd för att förverkliga det uppdraget.

Kommittén arbetar bland annat med att:

  • stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter
  • lyfta fram fördelarna för individen och organisationen med ett rättighetsbaserat arbetssätt
  • driva på arbetet för att förhindra diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Viveca Reimers

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2016-04-06 13:42