Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu kollas apparaterna på sjukhus i projektet Energismarta avdelningar

Publicerad:
Sweco

Med värmekamera ser man hur apparaterna lyser röda fast de inte används. Så kan hög – och ibland onödig – elanvändning identifieras. I VGR:s projekt Energismarta avdelningar har inventering och mätning av elförbrukning börjat på fem avdelningar på fyra sjukhus.

Energismarta avdelningar är ett pilotprojekt som finansieras med pengar från Västra Götalandsregionens system för intern klimatväxling. Femton ville vara med men fem sjukhusavdelningar är utvalda till piloter i projektet. På sikt ska metoderna som tas fram användas av fler för att bli mer energieffektiva.

- Vi ska tillsammans utveckla olika metoder och arbetssätt för att minska användningen av verksamhetsel som idag ökar på sjukhusen, samtidigt som annan energianvändning går ned, säger projektledare Anna Teghammar, på Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.

Projektet Energismarta avdelningar har inletts med ett uppstartsmöte och inventeringar är på gång. Sweco som är upphandlad teknikkonsult mäter både den totala elförbrukningen och enskilda apparater, till exempel med hjälp av värmekamera, hos pilotavdelningarna.

Ökande verksamhetsel

Elanvändningen ökar trots att modern medicinteknisk utrustning och andra apparater och maskiner ofta är mer energisnåla. Men till exempel kan de stå på i onödan.

På Swecos bild tillvänster ovan syns en rullvagn i en skrubb med blandad utrustning som inte används, men är inkopplade och drar el. Bilden till höger visar en urinmätare som drar nästan lika mycket i standbyläge som vid användning och som alltid står på, trots att den används cirka 5 min uter per dag och tar 30 sekunder att starta.

Fem pilotavdelningar inom VGR

De fem avdelningarna som valts ut med tanke på geografisk spridning och att verksamheterna har olika arbetssätt är:

  1. Strokeavdelningen, SÄS
  2. Medicinmottagningen, Specialistmottagning, NÄL
  3. Operation 2, SU, Östra
  4. Onkologmottagningen, v o onkologi, Blå Stråket 2, SU, Sahlgrenska
  5.  Öppenvård/administration Transplantation, SU, Sahlgrenska

Fortsättning till hösten

Projektet Energismarta avdelningar genomförs med medel från VGR:s klimatväxling av Västfastigheter, miljöavdelningen, Koncernkontoret och Sweco, i samverkan med de fem sjukhusavdelningarna. Under hösten besöker representanter för projektet alla pilotavdelningarna vid tre av deras arbetsplatsträffar. Efter att ha mätt på utrustning i avdelningarna ska enkla åtgärder för avdelningarna kunna utföras under hösten. Coachning och stöttning ges kontinuerligt.

Arbetssätt som kan spridas

Erfarenheterna från kartläggning och mätningar ska utvärderas i slutet av året, för att se hur energiarbetet kan gå vidare och spridas. Det långsiktiga målet för projektet är att alla sjukhusavdelningar ska kunna bli mer energismarta med bibehållen patientsäkerhet.

Detta ligger i linje med Västra Götalandsregionens miljöplan för att minska den negativa klimat- och miljöpåverkan från verksamheterna och vara ett föredöme i sitt miljöarbete och bidra till hållbar utveckling.

Energismarta avdelningar

Klimatväxling

VGR:s miljömål energi

Profilbild av Anna Teghammar

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Publicerad: