Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Satsning på mat i klimatväxling 2017

Publicerad:

Prognosen för 2017 visar på sju miljoner kronor till klimatåtgärder – alla enligt målen i Västra Götalandsregionens egen miljöplan - från klimatväxlingen inom Västra Götalandsregionen. Nytt för året är insatser för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras inom VGR:s verksamheter.

Pengarna från klimatväxlingen 2017 ska användas till:

 • minskad klimatpåverkan från maten i VGR:s restauranger 
 • minskad elförbrukning 
 • mer hållbart resande 

-  Klimatväxlingen innebär att förvaltningarna betalar en avgift för alla sina tjänsteresor med privata bilar och flyg. Tanken är att det ska motivera till andra sätt att resa, säger Johanna Knape, miljöstrateg på Koncernkontoret. Hela den gemensamma klimatväxlingspotten används till åtgärder som ska göra det lättare att göra bättre klimatval!

Resultat och trend

Resandet inom VGR:s verksamheter minskade inte nämnvärt under 2016 men väntas minska med 5 % under 2017. Klimatväxlingen beräknas, inklusive en halvtidstjänst för projektledning, ge cirka sju miljoner kronor till insatser för att minska klimatpåverkan inom organisationen. Miljönämnden har beslutat om vilka klimatinsatser som ska prioriteras och finansieras av pengarna från klimatväxlingen under 2017.

Minska klimatpåverkan från maten

En  ökad andel vegetariskt kan göra stor skillnad för klimatet eftersom produktion av kött som regel kräver mycket mer resurser och därför orsakar större utsläpp av växthusgaser. Under året ska kompetensen kring god och nyttig vegetarisk mat höjas i VGR:s kök och restauranger genom att: 

 • utbilda och inspirera om vegetarisk matlagning 
 • delta testprojekt om nya klimatssmarta proteiner för storköksmarknaden

Uppskattad kostnad 0.7 miljoner kronor.

Minska elanvändningen

Västra Götalandsregionen har minskat användningen av energi under många år. Det har gett resultat i fastigheternas energiförbrukning men inte på användningen av el för apparater och utrustning i verksamheterna.  Andelen förnybar energi är nära 100%, men en större egen produktion av solel skulle vara möjlig. Därför satsas medel från klimatväxlingen på samverkan med Västfastigheter för att: 

 • skynda på minskad elanvändning i verksamheter i både egna och hyrda lokaler 
 • driva ett pilotprojekt för klimatsmarta avdelningar som också ska visa energiförbrukningen i realtid för anställda och besökare 
 • skapa ett internt nätverk kring energibesparing 
 • utreda möjligheterna för att producera mer solel 

Uppskattad kostnad 1.5 miljoner kronor. 

Mer hållbart resande

Som arbetsgivare ligger det i VGR:s intresse att satsa på både hälso- och miljöfrämjande insatser, till exempel cykling som ett alternativ till korta bilresor i tjänsten. För att rikta insatser för hållbart resande behöver medarbetarnas resvanor kartläggas. För att förbättra uppföljning behöver statistiken förbättras. Och för att underlätta mer hållbara val behövs olika praktiska förutsättningar. Användningen av medel från klimatväxlingen kring resor inriktas under 2017 på: 

 • utbildning och information 
 • byggande av säkra cykelparkeringar 
 • inköp av utrustning för distansmöten 
 • utredning av möjligheterna för telemedicin 
 • fler elcyklar 
 • stöd för vintercyklister 
 • statistikstöd för verksamheternas bilar 

Uppskattad kostnad 4.4 miljoner kronor.

Läs mer om VGR:s interna klimatväxling

Publicerad: