Västra Götalandsregionens första officiella klimatbokslut

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu har Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram sitt första klimatbokslut för sina koldioxidutsläpp, som 2021 från hela organisationen uppgick till nästan 235 000 ton. VGR:s totala direkta utsläpp beräknas ha minskat med 12 % jämfört med 2020, även om det delvis kan förklaras som en effekt av pandemiläget.

Ett klimatbokslut för Västra Götalandsregionens verksamheter är framtaget för första gången. Det är en del av statusrapporten för det första året med Miljömål 2030 som redovisades för miljönämnden 8 april.

Arbetet med klimatbokslutet är ett samarbete där beräkningsmetoder och framtagande av kvalitativa data kommer att utvecklas kontinuerligt. Vissa av siffrorna är i dagsläget osäkra men det ger sammantaget en bra bild av att vi som stor organisation rör oss åt rätt håll, säger Aida Karimli, (C) vice ordförande miljönämnden, VGR.

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat

Telefonnummer