Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöplan 2017-2020

Foto: Mareen Fischer, Folio

Västra Götalandsregionens miljöpåverkan och resursanvändning är betydande. Målen i vår miljöplan 2017-2020 gäller för alla våra egna verksamheter.

Miljöplanen är ett viktigt dokument för alla som arbetar inom Västra Götalandsregionen. Miljö, hälsa och ekonomi hänger ihop. Med tydliga mål och konkreta åtgärder kan vi tillsammans skapa ett bättre liv– för oss och för kommande generationer.

De privata verksamheter som ingår i VG Primärvård eller Vårdval Rehab arbetar efter samma miljökriterier som de offentliga vårdcentralerna i Närhälsan.

Miljömålen

Uppföljning

För resultaten av miljöarbetet, se Uppföljning miljö

Miljöplan 2030 på gång

Miljönämndens förslag på nya långsiktiga miljömål för VGR att gälla från 2021 till 2030 är har varit på remiss i VGR:s verksamheter. De behandlas slutligt i regionfullmäktige 13 april 2021.

De övergripande målen ska bidra till ett ekologisk hållbart samhälle enligt Agenda 2030 och Parisavtalet. 

Ett antal prioriterade delmål, utvalda baserade på VGR:s miljöpåverkan och rådighet, ska bidra till att vi når våra övergripande mål.

Presentation till MN om förslaget till nya miljömål 2021-2030. pdf

Internt remissbrev MN 2019–00056

Remissversion förslag Miljömål 2030. pdf 

Underlag för miljömål 2021-2030. pdf

Profilbild av Gustaf Zettergren

Gustaf Zettergren

Avdelningschef – Miljöchef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Lars Berko

Lars Berko

Enhetschef intern miljöstrategisk utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-08 10:29