Energismarta avdelningar

Hur kan man spara på onödig verksamhetsel på vårdavdelningar genom beteendeförändringar? Projektet Energismarta avdelningar startade som ett pilotprojekt för att kartlägga förbrukning och undersöka möjligheterna.

På många avdelningar i sjukvården finns apparater som drar ström fast de inte används. Det ökar elanvändning, klimatpåverkan och kostnader helt i onödan.

Genom medel från VGR:s klimatväxling startades projektet Energismarta avdelningar av miljöavdelningen på Koncernkontoret och Västfastigheter och man anlitade konsultföretaget Sweco som experter inom el, energi och beteendefrågor.

Många olika representanter och professioner på sjukhusavdelningarna har medverkat på olika sätt - i enkäter och på APT - i projektet för ge input kring kring sin elanvändning, både tekniska och beteendemässiga.

Resultat från de fem pilotavdelningarna

Pilotprojektet som startade 2017 är nu avslutat. Här finns en rapport om de fem olika avdelningar på fyra sjukhus som fick stöd för att minska sin energiförbrukning, och en presentation med resultat och tips på hur man kan spara energi.

Energismarta avdelningar rapport 2018-01-29

 Energismarta avdelningar presentation

Energismarta avdelningar 2018

Projektet kommer att fortsätta under 2018 med att ta fram infomaterial, och sprida goda exempel och tips till övriga sjukhus och avdelningar.

Klimatväxling

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer