Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Livsmedel

Brickdukning på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Inom Västra Götalandsregionen serveras cirka 4 600 000 måltider per år. Genom att välja ekologisk mat kan vi minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer (GMO) och samtidigt ställa krav på djurhållningen.

Inom sjukvården i Västra Götalandsregionen serveras cirka 4 600 000 måltider per år. Jordbruk, förädling, distribution, förpackningar och avfallshantering innebär klimatpåverkan från livsmedelsproduktion genom utsläpp av metan, lustgas och koldioxid. Ytterligare miljöpåverkan är övergödning av sjöar och vattendrag samt användning av miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedel.

Genom att välja ekologiska livsmedel undviker man användning av miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedel och genmodifierade organismer (GMO). Särskilda krav ställs också på djurhållningen, bland annat på användningen av läkemedel. Livsmedelsförädling ska ske med hjälp av utvalda processer som är skonsamma mot såväl naturen som produkterna, med ett minimum av tillsatser så att användning av naturfrämmande ämnen undviks. Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne och en ändlig resurs som det är viktigt att hushålla med.

Genom säsongsanpassning, nationella kostråd, klimatanpassade val av livsmedelsråvaror och reducerat matsvinn minskar både miljöpåverkan och kostnader.

Uppföljning av målområde livsmedel

Långsiktigt mål

Västra Götalandsregionen ska minska miljöpåverkan från inköp av livsmedel

Mål 2020

  • Andelen ekologiska livsmedel ska år 2020 vara 50 procent  av den totala livsmedelsbudgeten
  • Minska klimatpåverkan av verksamhetens måltidsservering

Uppföljning mål 2020

Målen följs upp genom nyckeltalen:

  • Andel livsmedel som är ekologiska av totala inköpskostnaden för livsmedel, procent
  • Klimatpåverkan per portion för sjukhusköken, kg CO2 ekvivalenter /portion
  • Klimatpåverkan per år för de totala mängden inköpta livsmedel, kg CO2 ekvivalenter/kg inköpt livsmedel

Åtgärder som ska prioriteras i nämnder och styrelser

  • Byta konventionella råvaror mot ekologiska där man åstadkommer så stor miljönytta och så liten merkostnad som möjligt
  • Systematiskt arbete för att minska antalet tillsatser  i maten
  • Välja livsmedel med en lägre klimatpåverkan

Klimatväxling

Mat i Västra Götaland - Miljöavdelningens syn på matens betydelse för miljö, klimat, hälsa och affärsmöjligheter vid omställning till en mer hållbar konsumtion och produktion.

OBS För uppgifter om vilka nämnder och styrelser  som ansvarar för vilka åtgärder och hur de ska redovisas för detta målområde, se miljöplanens fulla text.

Miljöplan 2017-2020

Profilbild av Lars Berko

Lars Berko

Enhetschef intern miljöstrategisk utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-01 08:48