Resepolicy

Västra Götalandsregionen vill öka sin miljöprofil när det gäller resor. Det är innebörden i den nya rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige antog i januari 2017. Denna policy ersätter den tidigare resepolicyn.

Den nya policyn omfattar även möten, eftersom de till stor del styr resandet. Det är därför viktigt att skapa en möteskultur som innebär en minskad miljöpåverkan.

Den nya rese- och mötespolicyn och riktlinjerna träder i kraft 1 maj 2017.

Rese- och mötespolicy - information till anställda i Medarbetarportalen

Rese- och mötespolicy och riktlinjer

Klimatväxling

Regionfullmäktige har beslutat om ett program för klimatväxling från januari 2016. Det ska ge ekonomiska incitament för mindre klimatbelastande tjänsteresor i verksamheterna.

Klimatväxling