Uppföljning målområde kemikalier

Under 2017 har samtliga prioriterade områden haft en positiv utveckling med undantag för kemiska produkter. 2017 bedöms insatserna inom två av sju prioriterade områden bidra till en giftfri miljö: textilier samt lek- och pedagogiskt material.

Utbyte av miljö- och hälsofarliga ämnen som kan påverka miljö och hälsa negativt, enskilt eller i kombination är av stor betydelse för att kunna bedriva en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

Prioriterade områden

  • Byggvaror
  • Förbrukningsprodukter
  • Elektronik
  • Inredning
  • Textilier
  • Lek- och pedagogiskt material
  • Kemiska produkter och enskilda kemikalier

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning målområde kemikalier 2017

Uppföljning målområde kemikalier 2016

Per Rosander

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 16:21