Uppföljning målområde kemikalier

För 2018 visar utvecklingen en positiv tendens för två prioriterade områden inom kemikaliemålen, byggmaterial och lek- och pedagogiska material. Särskilda insatser har påbörjats av miljöavdelningen under 2018 för att nå miljöplanens mål fram till och med 2020.

Utbyte av miljö- och hälsofarliga ämnen som kan påverka miljö och hälsa negativt, enskilt eller i kombination är av stor betydelse för att kunna bedriva en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

Utvecklingen för kemikalieområdet följs inom sju prioriterade produktområden där hälso- och miljöfarliga ämnen är vanliga och/eller kan leda till utsläpp/exponering.

Det finns tecken på en positiv utveckling på flera områden även om dataunderlaget behöver utvecklas mera för att dra definitiva slutsatser.

Prioriterade områden

  • Byggvaror
  • Förbrukningsprodukter
  • Elektronik
  • Inredning
  • Textilier
  • Lek- och pedagogiskt material
  • Kemiska produkter och enskilda kemikalier

Se beskrivning, diagram och figurer

Uppföljning målområde kemikalier 2018

Uppföljning målområde kemikalier 2017

Uppföljning målområde kemikalier 2016

Per Rosander

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-09 13:55