Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning målområde läkemedel

Målen om minskad miljöpåverkan från läkemedel täcker in hela kedjan från tillverkning, distribution och ordination till avfall. Miljökrav ställs i all upphandling. Förskrivningen av antibiotika minskade med 5 % i 2019 i Västra Götaland till 274 recept/1000 invånare men skillnaden i förskrivning är fortsatt stor mellan kommunerna där bara fem når målet om högst 250 recept.

Under 2018 har Västra Götalandsregionen ställt krav enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel och enligt Uppförandekod för leverantörer i samtliga läkemedelsupphandlingar. Totalt har Koncerninköp följt upp kraven hos 42 av 87 leverantörer (49 procent.

Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska i Västra Götaland, under 2019 med 5 procent Med en förskrivning på 274 recept/1000 invånare och år är det bara i sex av landets 21 regioner som förskrivningen är lägre.

Genom att VGR ställer miljökrav i upphandling av läkemedel och systematisk följer upp kraven kan vi minska riskerna för att läkemedelsrester når miljön i produktionskedjan. Att verka för en rationell antibiotikaanvändning bidrar både till en minskad användning av antibiotika och en användning av rätt sorts antibiotika.

Se beskrivning, diagram och figurer

Uppföljning målområde läkemedel 2019

Uppföljning målområde läkemedel 2018

 Uppföljning målområde läkemedel 2017

Uppföljning målområde läkemedel 2016

Profilbild av Per Rosander

Per Rosander

Miljöstrateg – Kemikalier och läkemedel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-20 14:14