Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning målområde läkemedel

Målen om minskad miljöpåverkan från läkemedel täcker in hela kedjan från tillverkning, distribution och ordination till avfall. Miljökrav ställs i all upphandling. Förskrivningen av antibiotika på recept har påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin, ett mönster som kan ses i hela Sverige. Detta har resulterat i en stor minskning (16%) av antal antibiotikarecept i Västra Götaland jämfört med 2019.

Under 2020 har VGR fortsatt ställa hållbarhetskrav i samtliga läkemedelsupphandlingar i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produktgrupp läkemedel samt krav enligt Uppförandekod för leverantörer. Totalt har Koncerninköp följt upp kraven hos 42 av 92 leverantörer (46 %). Det totala antalet leverantörer har ökat jämfört med 2019, varför den procentuella andelen uppföljda leverantörer har sjunkit något.

Antal recept per 1000 invånare 2020 var 229. Orsakerna till den minskade förskrivningen utöver ökad följsamhet av riktlinjer beror på att färre har sökt sjukvård, högre medvetenhet om handhygien, host- och nysetikett samt fysisk distansering.

Genom att VGR ställer miljökrav i upphandling av läkemedel och systematisk följer upp kraven kan vi minska riskerna för att läkemedelsrester når miljön i produktionskedjan. Att verka för en rationell antibiotikaanvändning bidrar både till en minskad användning av antibiotika och en användning av rätt sorts antibiotika.

Se beskrivning, diagram och figurer

Uppföljning målområde läkemedel 2020

Uppföljning målområde läkemedel 2019

Uppföljning målområde läkemedel 2018

 Uppföljning målområde läkemedel 2017

Uppföljning målområde läkemedel 2016

Profilbild av Per Rosander

Per Rosander

Miljöstrateg – Kemikalier och läkemedel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-04-16 13:40