Uppföljning målområde livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel var 2018 oförändrad jämfört med förra året och andelen var 46 procent. Klimatpåverkan från sjukhusmåltiderna har minskat med 8 procent sedan 2016 som en följd av ändrade livsmedelsval i menyplaneringen. Klimatpåverkan från den totala mängden livsmedelsinköp gick tillbaka till basåret 2016 års nivå.

Västra Götalandsregionen köpte under 2018 in livsmedel för drygt 145 miljoner kronor.

Regionservice ansvarar för köks- och restaurangverksamheten på sjukhusen som utgör nästan tre fjärdedelar av den totala livsmedelsbudgeten och har därför en viktig roll i arbetet med hållbara livsmedelsval.

Se beskrivning, diagram och figurer

Uppföljning målområde livsmedel 2018

 Uppföljning målområde livsmedel 2017

Uppföljning målområde livsmedel 2016

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-08 19:30