Uppföljning målområde livsmedel

Västra Götalandsregionen köpte under 2017 in livsmedel för drygt 140 miljoner kronor. Andelen ekologiska livsmedel fortsatte att öka jämfört med tidigare år och 2017 var andelen 46 procent.

Regionservice ansvarar för köks- och restaurangverksamheten på sjukhusen som utgör nästan tre fjärdedelar av den totala livsmedelsbudgeten och har därför en viktig roll i arbetet med hållbara livsmedelsval.

Klimatpåverkan från sjukhusmåltiderna har minskat med 9 procent sedan 2016 som en följd av ändrade livsmedelsval i menyplaneringen. Den totala klimatpåverkan från den totala mängden livsmedelsinköp minskade 3 procent under 2017 jämfört med föregående år.

För diagram och figurer se dokumentet Uppföljning målområde livsmedel 2017

Uppföljning målområde livsmedel 2016

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 16:38