Uppföljning målområde produkter och avfall

Trots att det händer mycket inom flera av de prioriterade produktområdena bedöms att det är lång väg kvar med att minska onödig resursanvändning och avfallsmängder. Produktområde Möbler och inredning har ett nyckeltal som pekar åt rätt håll men i övrigt inget område som kan sägas stödja en hållbar utveckling år 2017.

Mycket har hänt inom målområdet produkter och avfall under 2017. Bland annat har Västra Götalandsregionen ökat samarbetet med Möbelbruket, ställt krav på biobaserade och förnybara råvaror i upphandlingen av förbrukning- och förvaringsprodukter samt deltagit i ett flertal innovationsprojekt med syfte att utveckla nya mer miljöanpassade produkter.

Prioriterade produktområden

  • Byggvaror
  • Förbrukningsprodukter
  • Elektronik
  • Möbler och inredning
  • Livsmedel
  • Textilier

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning av målområde produkter och avfall 2017 

 Uppföljning målområde produkter och avfall 2016

Jonna Bjuhr Männer

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 17:42