Uppföljning målområde transporter

Kollektivtrafiken står för den största delen av klimatutsläppen, medan ambulans, godstransporter och tjänsteresor står för en mindre del. Koldioxidutsläppen har minskat med 66 procent 2018 jämfört med 2006 och trenden är jämförbar med föregående år.

Energieffektiviteten i person- och varutransporter har även den en stillastående trend jämfört med 2017. Energieffektiveten för kollektivtrafik och godstransporter är 5 procent högre jämfört med 2016 och även här står kollektivtrafiken för den största delen.

Se beskrivning, diagram och figurer

Uppföljning av målområde transporter 2018

Uppföljning av målområde transporter 2017

Uppföljning av målområde transporter 2016

 

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-08 19:23