Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning målområde transporter

Kollektivtrafiken står för den största delen av klimatutsläppen, medan ambulans, godstransporter och tjänsteresor står för en mindre del. Västra Götalandsregionens mål om fossiloberoende person- och varutransporter till 2020 uppnåddes inte.

Den största delen av målet står kollektivtrafiken för, där målet följs upp genom koldioxidutsläpp per personkilometer. På grund av Covid-19 pandemin under 2020 har antalet kollektivtrafikresor minskat kraftigt samtidigt som trafiken bibehållits eller ökat för att minska trängsel i bussar, spårvagnar och tåg. 

Energieffektiviteten i person- och varutransporter har även den gjort ett stort hopp bakåt under 2020 på grund av Coronapandemin, med 25 % högre energiförbrukning per personkilometer, alternativt körd varutransport-km. Även här står kollektivtrafiken för den absolut största delen och beror på färre antal resande i kollektivtrafiken.

Se beskrivning, diagram och figurer

Uppföljning målområde transporter 2020

Uppföljning målområde transporter 2019

Uppföljning målområde transporter 2018

Uppföljning målområde transporter 2017

Uppföljning målområde transporter 2016

 

Profilbild av Anna Teghammar

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-04-16 16:23