2009

December

Ekonomistyrning VGR IT.pdf 

November

Resultatdelning i folktandvården.pdf 

Riskanalys Göteborgsoperan.pdf 

Oktober

E- handelsprojektet.pdf

September

Kapacitetsstyrning och vårdlogistik vid vårdcentraler.pdf 

Vårdlogistik vid sjukhus- och akutmottagningar.pdf 

Juni

Genomlysning av  utvärderingen av fastighetsförsäljningen 2005.pdf 

April

Införande av processorientering vid NU- sjukvården, SkaS och SÄS.pdf 

Mars

Användningen av projektmedel vid SU, SkaS och SÄS.pdf 

IT-visionen och verkligheten.pdf 

Underlag till KPA för pensionsberäkningar.pdf 

Personalskuld i NU- sjukvården.pdf 

Styrning av VGRnet.pdf 

Februari

Riskanalyser i beredning av idéskissen Vägen till medborgarnas primärvård.pdf 

GAP- analys för Närservice.pdf 

Januari

Jämförelser inom miljöområdet mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och VGR.pdf 

Intern kontroll av resekostnader, kost och logi.pdf 

Folkhälsokommitténs mål, verksamhet och verksamhetsuppföljning.pdf 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26