2012

December

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen.pdf 

Konsultanvändningen inom servicenämnden.pdf 

November

Tillämpningen av reglementen och delegationsordningar.pdf 

Målstyrning.pdf  

September

Sjukhusens prestationsredovisning.pdf 

Intern kontroll.pdf 

Fakturahantering vid sjukhusen och Habilitering och Hälsa.pdf 

Riskanalys av regionens arbete med tillväxt och utveckling.pdf 

Maj

Systemstödet inom VG Primärvård.pdf

April

Konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen.pdf 

Mars

Arvoden och ersättningar.pdf 

Ägarutskottets genomförande av sitt nya uppdrag.pdf 

Effektiv vårdkedja för personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf 

Februari

Fördjupad juridisk bedömning av avtal, fortsatt granskning.pdf 

Januari

Uppföljning av granskning av inköpsprocessen.pdf

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26