2013

December

Västfastigheters kontroll av svartarbete.pdf  

Regionstyrelsen och uppsiktsplikten.pdf 

November

Läkemedelsgenomgångar i primärvården.pdf 

VG primärvård.pdf 

Basgranskning Alingsås lasarett.pdf 

Barn- och ungdomspsykiatrin.pdf 

September

Barn- och ungdomsmedicin - förstudie.pdf 

Juni

Bisysslor.pdf 

Uppföljning av IT- granskningar.pdf 

Mars

Immateriella tillgångar.pdf 

Projekt för att effektivisera IT-verksamhet - förstudie.pdf 

Ekonomistyrning vid sjukhusen.pdf 

Hanteringen av dataintrång.pdf 

Januari

Effektivitet inom hälso- och sjukvården.pdf 

Miljöarbetet i regionens hel- och delägda bolag.pdf 

Redovisning av hjälpmedel i SESAM.pdf 

Marknadsplatsen.pdf

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26