Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Granskningsrapporter 2018

November

Styrning av det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i VGR

Maj

Tillämpning av beställar-utförarmodellen inom regionsal utveckling

Samverkan avseende samsjukliga

April

Uppföljning av granskning av avtalstvister

Granskning av beredning av beslut avseende avtal med SOS- alarm AB

Mars

Uppföljning av vårdgarantin inom primärvården

Februari

Ändamålsenligheten i hälso- och sjukvårdsnämndernas utövande av beställarrollen

Uppföljning av privata utförare utifrån av regionfullmäktige fastställt program

Införandet av ny inköpspolicy

Vård på lika villkor - delstudie 2

Januari

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens utformning av sin styrning utifrån reglementet.pdf

Regionstyrelsens ledning och samordning av regionens arbete.pdf

Senast uppdaterad: 2020-01-21 12:38