Granskningsrapporter 2019

Januari

Den medicinska kvaliteten ska öka.pdf

Patientens ställning ska stärkas.pdf

Februari

Styrelsens styrning av personalresurser.pdf

Skillnader i livsvilkor ska minska.pdf

Styrning av naturbruksuppdraget.pdf

Senast uppdaterad: 2019-03-06 14:18