Revisionsberättelser och PM 2017

Samlad dokumentation av ansvarsprövningen 2017

Samlad dokumentation.pdf

Revisorernas årspromemoria 2017

Revisorenas årspromemoria 2017.pdf

Revisionsberättelser 2017 med årsrapporter

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen.pdf

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.pdf

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.pdf

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Sjukhusens styrelser

Sahlgrenska Universitetssjukhuset.pdf 

Södra Älvsborgs Sjukhus.pdf

NU- sjukvården.pdf

Skaraborgs Sjukhus.pdf

Alingsås lasarett.pdf

Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus.pdf

Angereds Närsjukhus.pdf

Övriga nämnder och styrelser

Primärvårdsstyrelsen.pdf

Styrelsen för beställd primärvård.pdf

Tandvårdsstyrelsen.pdf

Habiliteringen & Hälsa.pdf

Hälsan och Stressmedicin.pdf

Regionutvecklingsnämnden.pdf

Miljönämnden.pdf

Kulturnämnden.pdf

Kollektivtrafiknämnden.pdf

Kultur i Väst.pdf

Naturbruksstyrelsen.pdf

Folkhögskolorna.pdf

Göteborgs botaniska trädgård.pdf

Västarvet.pdf

Fastighetsnämnden.pdf

Servicenämnden.pdf

Patientnämnden Göteborg.pdf

Norra patientnämnden.pdf

Södra patientnämnden.pdf

Västra patientnämnden.pdf

Östra patientnämnden.pdf

Folkhälsokommittén.pdf

Kommittén för mänskliga rättigheter.pdf

Arkivnämnden.pdf

Senast uppdaterad: 2018-03-15 10:28