Revisionsberättelser och PM 2018

Samlad dokumentation av ansvarsprövningen 2018

 Samlad dokumentation

Revisorernas årspromemoria 2018

 Revisorskollegiets årspromemoria 2018

Revisionsberättelser 2018 med årsrapporter

Regionstyrelsen

 Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukhusens styrelser

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Älvsborgs Sjukhus

NU- sjukvården

Skaraborgs Sjukhus

Alingsås lasarett

Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Angereds Närsjukhus

Övriga nämnder och styrelser

Primärvårdsstyrelsen

Styrelsen för beställd primärvård

Tandvårdsstyrelsen

Habiliteringen & Hälsa

Hälsan och Stressmedicin

Regionutvecklingsnämnden

Miljönämnden

Kulturnämnden

Kollektivtrafiknämnden

Kultur i Väst

Naturbruksstyrelsen

Folkhögskolorna

Göteborgs botaniska trädgård

Västarvet

Fastighetsnämnden

Servicenämnden

Patientnämnden Göteborg

Norra patientnämnden

Södra patientnämnden

Västra patientnämnden

Östra patientnämnden

Folkhälsokommittén

Kommittén för mänskliga rättigheter

Arkivnämnden

Senast uppdaterad: 2019-03-18 10:55