Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revisionsberättelser och PM 2020

Samlad dokumentation av ansvarsprövningen 2020

Samlad dokumentation

Revisorernas årspromemoria 2020

Revisorernas årspromemoria 2020

Revisionsberättelser 2020 med årsrapporter:

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukhusens styrelser

NU-sjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i väster

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus

Övriga nämnder och styrelser

Arkivnämnden

Fastighetsnämnden

Folkhögskolorna

Göteborgs botaniska trädgård

Habilitering & Hälsa

Hälsan och Stressmedicin

Kollektivtrafiknämnden

Kulturnämnden

Kulturutveckling

Miljönämnden

Naturbruksstyrelsen

Närhälsan

Patientnämnden Göteborg

Norra patientnämnden

Södra patientnämnden

Västra patientnämnden

Östra patientnämnden

Regionhälsan

Regionutvecklingsnämnden

Servicenämnden

Tandvårdsstyrelsen


Senast uppdaterad: 2021-03-17 16:40