Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revisionsrapporter 2020

Januari

Implementering och utvärdering av regionala medicinska riktlinjer (RMR).pdf

Styrning av produktivitet -Behov av tydligare regional målsättning, dialog och förankring.pdf

Uppgiftsväxling inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.pdf

Sjukhusstyrelsernas arbetsmiljöansvar.pdf

Februari

Styrmodellen uppfattningar och föreställningar.pdf

Mars

I mars blev årsrapporterna för granskningen av verksamhetsåret 2019 klara för regionens nämnder och styrelser.

Här hittar du en sammanställning av ansvarsprövningen för verksamhetsåret 2019.

September

Granskning av regionstyrelsens implementering av nya lagar, förordningar och föreskrifter.pdf

Granskning av regionstyrelsens styrning av IS-IT-kostnader.pdf

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i servicenämnden.pdf

Granskning av synpunkter inom Måltider.pdf

Förstudie - Regionstyrelsens kontroll över Västra Götalandsregionens påverkansarbete.pdf

Oktober

Granskning av beredning av ärenden i regionstyrelsens utskott och beredningar.pdf

Granskning av offentlighet och sekretess inom Habilitering & Hälsa.pdf

Effektivitetsgranskning kulturnämnden.pdf

Systematiskt brandskyddsarbete i fastighetsnämnden.pdf

November

Förstudie - GDPR personuppgiftsbiträdesavtal 2020.pdf

Granskning av organisatorisk och social arbetsmiljö inom Habilitering & Hälsa.pdf

Granskning av bisysslor inom naturbruksstyrelsen

Granskningsrapport kostnadskontroll i investeringsprojekt.pdf

Regionstyrelsens styrning av Framtidens vårdinformationsmiljö FVM.pdf

Granskning av regionstyrelsen och krisledningsnämndens hantering av Covid-19.pdf

Regionstyrelsens uppsikt av andra verksamheter än sjukhusen.pdf

Uppföljning av uppdrag till ansvariga tjänstepersoner.pdf

December

Granskning av hur regionstyrelsen och utförarstyrelserna i hälso- och sjukvården förbereder verksamheten för en mer tillitsbaserad styrning.pdf

Systematiskt säkerhetsarbete - styrelsen för folkhögskolorna.pdf

Granskning av regionstyrelsens vårdgivaransvar och arbetet med ledningssystem.pdf

Ärendeberedning inför ekonomiska beslut.pdf

Granskning av forskning och vård i samverkan.pdf

Granskning av beredning av investeringsärenden inom hälso- och sjukvården.pdf

 


Senast uppdaterad: 2022-07-26 15:31