2006

Oktober

Risk för oegentligheter NU-sjukvården.pdf 

September

Risk för oegentligheter SU.pdf 

Thoraxkirurgin inom SU.pdf  

Juni

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi ur ett beställar- och ägarperspektiv.pdf 

SU som motor i den regionala sjukvården.pdf 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26