2008

Oktober

Strategisk samverkan för stöd till psykiskt funktionshindrade som behöver insatser från både regionen och kommunen.pdf 

Juni

Underhållsprocessen inom Västfastigheter.pdf 

Maj

Ägar-, beställar- och utföramodellen för tandvårds- och handikappverksamheterna.pdf 

Avvikelsehantering vid kirurgkliniken SU.pdf 

April

Utrangering av anläggningstillgångar vid SU.pdf 

Projektredovisning SU.pdf 

Mars

Hantering av projektmedel SkaS.pdf 

Risk- och väsentlighetsanalys vid SkaS och SÄS.pdf 

Risk- och väsentlighetsanalys vid NU- sjukvården.pdf 

Risk-och väsentlighetsanalys vid SU.pdf 

Intern kontroll vid koncernbanken.pdf 

Februari

Hantering av personuppgifter vid SU och gymnasienämnden.pdf 

Utrangering av inventarier vid SkaS.pdf

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26