Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnader och medverkande

Fotograf: Helena Kryssman

Här redovisas Västra Götalandsregionens kostnader och medverkan under Almedalsveckan 2019.

Den 11 december 2018 beslutade regionstyrelsen om VGR:s medverkan i Almedalen 2019. Kostnaden för VGR:s deltagande beräknas uppgå till 750 000 kronor exkl. boende och resor.
Av anslagna medel avser 600 000 kronor medlemskap i Västsvenska Arenan, vilket innebär en ökning på 80 000 kronor jämfört med 2018. Detta beror på ökade kostnader kopplat till lokal, teknik och kommunikationsinsatser.

150 000 kronor, ska täcka kostnader för program, seminarier, eventuella kringarrangemang, marknadsföringsinsatser samt strategiska dialogmöten.

Finansieringen av VGR:s deltagande i Almedalen 2019 hanteras genom budgeterade medel i regionstyrelsens detaljbudget 2019.

Grundinställningen är att experter och beslutsfattare deltar utan kostnad, men vi kan behöva stå för resor och boende. De enskilda verksamheternas kostnader varierar beroende på hur många seminarier de arrangerar, hur många politiker medverkar från respektive nämnd och tjänstepersoner från berörda verksamheter. Nämnderna står för kostnaderna om ledamöterna medverkar i VGR:s program, annars står partierna själva för de politiker som reser till Almedalen.


Senast uppdaterad: 2019-04-16 09:45