Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Framtidens livsmedelsystem en fråga för FN och Skolmatsakademin

Publicerad: Uppdaterad:
Pasta i tillverkningsmiljö

Tidigare i år tog FN:s generalsekreterare António Guterres initiativ till ett toppmöte, Food Systems Summit 2021, om livsmedelssystemet.

Landsbygdsminister Jenny Nilsson övergripande ansvarig för Sveriges del i Food System Summit. Med ett fokus på framtidens hållbara matsystem har man inför detta toppmöte kallat till ett antal möten så att regeringen kan fånga upp inspel och rama in Sveriges bidrag till mötet. Just nu pågår ett intensivt arbete i Näringsdepartementet och i Regeringskansliet för att göra klart dessa inspel.

Food summit Challenge Policy Boot Camp

Tidigare i år fick Skolmatsakademin frågan att som expert delta vid ett av dessa möten. Food summit Challenge Policy Boot Camp arrangerades av regeringen tillsammans med bland annat EAT och Cambridge University och riktade sig till vår unga världsbefolkning. Hit hade unga människor kallats att delta från Sverige, Japan, Indonesien och USA.

Mötet behandlade frågeställningen: Hur kan vi få unga konsumenter att ändra sina val för att bli friskare och hållbara? Temat riktade sig till de unga och mest utsatta grupperna i samhället och om hur vi kan utveckla samhället, och mer specifikt matmiljöer, så att dessa enkelt gör det lätt att handla rätt.

Skolmatsakademin expert i tävling

Verksamhetsledaren för Skolmatsakademin fick rollen som expert och i uppdrag att stötta deltagarna i det omfattande grupparbete som ägde rum under dagen.

Inledningsvis fick vi hålla ett brandtal till alla deltagare för att ge vår syn på problemet. Varje grupp skulle sedan komma fram till en idé om hur man kan lösa problemet med att unga i Sverige gör val som missgynnar deras hälsa och en hållbarutveckling. Utmaningen låg i att komma med idéer som räcker längre än information.

Eftersom information i sig inte är tillräcklig för att människor ska klara av att göra förändringen och för att alla idag inte har möjligheten att göra medvetna val även om de är välinformerade.

Vinnande bidrag kommer att i slutet av april tillsammans med Skolmatsakademin få träffa Näringsdepartementet för att ta idén vidare. Vi hoppas så klart att detta kan vara en liten pusselbit i ledet att Skolverket med stöd av Livsmedelsverket utvecklar de pedagogiska måltider och befäster dem i läroplanen.

Så här beskrivs vinnande bidrag

Vinnande idé går ut på att använda skolmatsalen som en laborationssal och maten som laborationsmaterial. På så sätt vill vi göra det abstrakta begreppet ”hållbar utveckling” mer greppbart och lättillgängligt redan i tidig ålder, berättar Eric Grankvist.

Målet är att ökad kunskap och medvetenhet om vad hälsosamma och hållbara konsumtionsmönster innebär ska leda till att ungdomar gör bättre val – och får ett bättre konsumtionsmönster.

 – Vi hoppas att vår idé kommer att skapa en ökad känsla av meningsfullhet under den lärande processen och också bidra till hållbara och näringsriktiga måltider som gör att ungdomar får med sig ett aktivt handlande även i vardagen.

Källa: https://www.oru.se/nyheter/eric-vann-pris-for-sin-ide-som-ska-fa-unga-att-konsumera-hallbart/

Skolmatsakademins tal till deltagarna

As manager of Skolmatsakademin I represent about 50 municipalities, their public meal managements, and their school kitchens within the region south west of Sweden, Region Västra Götaland. I also represent RISE - Research institute of Sweden, which is hosting our organization. My expertise is within educational meals - how to integrate the meals into the educational activities, cooking knowledge and meal pedagogy.

What we worry about in the topic of today is biodiversity and malnutrition, food consumption and public meal environment. Regarding to Biodiversity we worry that we produce and consume food which counter-acts biodiversity. We chose to eat foods that lack micronutrients, and we learn to cook meal inefficiently which influence what we grow and produce.

Regarding to Food consumption we worry about how weak the school’s educational mission is at school lunch, that the potential this system brings often is wasted. From young ages we need to learn about our food preferences so that it can help us and contribute to our food consumption when we are adult. We need to educate about taste and foods, and we must bring more value to the school meal from a pedagogical perspective.

Regarding to Public meal environment, the atmosphere, and the scene we worry that the collaboration between teachers and principals and the school kitchen isn´t happening fast enough, even though school kitchens and their public meal managements have come far in their work towards sustainable development. We worry that politicians in our municipalities, the national agency of education and local school administrations isn´t addressing the topic of today as much as necessary.

Thank you for listening!

Lina Andersson, Skolmatsakademin

Publicerad:
Uppdaterad: