Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp och ledning

Skolmatsakademin är en samverkan av 47 medlemskommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Västra Götalandsregionen. Beslut om verksamhet och inriktning beslutas av styrgruppen med representanter från medlemsorganisationerna.

 Hej!

Jag heter Elsa Fries och är verksamhetsledare i Skolmatsakademin.  Jag är utbildad kock och kostekonom, och har bl.a. jobbat som kock inom äldreomsorg och LSS-kollo samt ekologisk bagare. Jag har även drivit eget företag i flera år, Elsas hälsa, där jag hållit föreläsningar och utbildningar inom klimatsmart mat för offentliga kök och restauranger. Jag har även varit talesperson för tankesmedjan Dyraremat,nu!, jobbat som projektledare för ”Hållbara måltider i Örebro län”, samt jobbat som mat- och klimatstrateg i Örebro kommun. På fritiden så roar jag mig med att brygga kombucha, dansa Lindy hop eller gå på utfärd i naturen. 

Jag håller ihop arbetet i Skolmatsakademin, ansvarar för kontakten med nätverkets medlemmar, nätverksträffar, inspirationsdagar, utvecklingsprojekt, kommunikation med mera. Till daglig dags så sitter jag antingen på kontoret på RISE Research Institutes of Sweden i Göteborg, eller är ute och hälsar på i någon av våra medlemskommuner.

Kontakt:

E-post: elsa.fries@ri.se

RISE Jordbruk och livsmedel
Att: Skolmatsakademin
Box 5401
Frans Perssons väg 6
402 29 Göteborg

Verksamhetsledningen består även av Skolmatsakademins styrgrupp som finns till hjälp i den övergripande planeringen, vid behovsinventering och i det strategiska arbetet. Styrgruppen består av representanter från nätverkets arbetsgrupp (se nedan) samt från Västra Götalandsregionen.

Styrgruppens medlemmar:

Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare Måltidsservice Härryda kommun

Anna jobbar till vardags med  miljöfrågor kopplade till måltiderna i den offentliga regin. Hon rör sig vant mellan frågor som matsvinn och klimatpåverkan och har spännande idéer kring hur man kommer framåt i dessa frågor.
E-post: anna.lofgrenaden@harryda.se


AnnChristin Pinola, rektor Tollsjöskolan, Bollebygd

AnnChristin är rektorn som lärde alla oss andra att se vilket guldägg som skolmåltiden egentligen är. AnnChristin är pionjär inom området schemalagd skollunch på lektionstid och är även en flitigt anlitad inspiratör och föreläsare på ämnet.
Epost: ann-christin.pinola@bollebygd.se 

Berit Mattsson, miljöstrateg livsmedel Västra Götalandsregionen

Berit är miljöstrateg inom området livsmedel på Miljöavdelningen på Västra Götalandsregionen. Berit fungerar som Skolmatsakademins länk och koppling till Västra Götalandsregionen som är medfinansiärer och grundare till Skolmatsakademin.
E-post: berit.m.mattsson@vgregion.se


Ulrika Alfredsson, enhetsschef Måltid Skola, Göteborgs Stad, SDF Lundby

Ulrika har många års erfarenhet av mat och måltider i kommunal regi, både från mindre kommuner såsom från länets största kommun, Göteborgs stad. Ulrika är en fena på omvärldsbevakning och fungerar som våra ögon och öron främst mot Göteborgs Stads 10 stadsdelar, där det ständigt puttrar av aktivitet i grytorna.
E-post: Ulrika.alfredsson@lundby.goteborg.se


Gunilla Martinsson, kostchef i Munkedals kommun

Gunilla är en utav våra mycket engagerade kostchefer i nätverket som har lång och stor erfarenhet av strategiskt måltidsarbete inom den offentliga sektorn. Gunilla har även ett stort engagemang i branschföreningen Kost & Närings fokusgrupp för förskola och skola.
E-post: gunilla.martinsson@munkedal.se


Maria Helmersson, projektledare för Måltid Sverige

Maria arbetar på RISE Research Institutes of Sweden med att skapa en nationell arena för matens och måltidens betydelsefulla funktion inom skola, vård och omsorg. Detta för att höja den offentliga måltidens position, samverka kring exempelvis kompetensförsörjning samt forskning och innovation. Maria bidrar i styrgruppen med ett nationellt perspektiv och har många kontakter med både regioner, landsting, lärosäten och forskningsinstitutioner runt om i Sverige.
E-post: maria.helmersson@ri.se


Nathalie Torstensson, kostchef i Lidköpings kommun

Nathalie är en av våra kostchefer i nätverket med fokus på utveckling och dialog kring våra offentliga måltider i länet. I Lidköpings kommun är man inte sena på att testa nya metoder eller tankesätt så länge det kan bidra till en förbättring utav antingen medarbetarnas arbetsmiljö eller matgästernas måltidsupplevelse. Nathalie brinner även, liksom många andra i nätverket, för att kunna servera lokalproducerad och hållbar mat av hög kvalitet till sina matgäster.
E-post: nathalie.torstensson@lidkoping.se


Senast uppdaterad: 2021-03-15 17:28