Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Future Kitchen

Varje dag serveras 3 miljoner måltider till matgäster inom förskola, skola, fritids, äldreomsorg och sjukvård i Sverige. Mer än varannan måltid inom hela foodservice serveras inom det offentliga och cirka 35 000 personer arbetar idag inom offentlig måltidsverksamhet i Sverige. Men hur gör vi för att möta morgondagens krav på personal och kompetens?

Utmaningar väntar de offentliga måltiderna

Behovet av personal och kraven på kompetens höjs i och med en snabbt ökande befolkningsmängd och växande måltidsbransch. Stora pensionsavgångar väntar inom de offentliga köken samtidigt som alltför få söker sig till kockyrket.

Gymnasieutbildningarna som hittills varit den största källan till utbildad kompetens täcker inte längre behovet och en flaskhals uppstår när det inte finns tillräckligt rekryteringsunderlag. Kommuner och landsting står därför idag i en situation där de behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ.

Uppstart för fler medverkande kommuner i Future Kitchen - digital informationsträff 15 april 2021

Framtidens kök, integration och språkträning

Som ett försök till en långsiktig lösning på detta problem drivs projektet Future Kitchen för att locka framtidens arbetskraft till våra offentliga kök. 

Sedan starten under våren 2017 har projektet främst riktats mot nyanlända för att ta tillvara på mänskliga resurser och skapa en meningsfull första tid i ett nytt land. Genom praktikplats i offentliga kök, kombinerat med språkträning och personligt handledarskap får man då en väg in i svensk kultur och svensk arbetsmarknad, samtidigt som måltidsverksamheterna får ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver.

Med förhoppningar om ett fortlöpande projekt begränsas dock inte projektet till enbart nyanlända i det fortsatta arbetet med Future Kitchen, utan anpassas utefter behovet i kommunerna där man ser andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver en ingång till arbete.

Projektet i korthet:

    • Utbildning av handledare i KUB-modellen under ledning av Validering Väst
    • Studiebesök i kök och rekryteringsträffar anordnas för att värva praktikanter.
    • Praktiken inleds med en introduktionsutbildning för praktikanterna tillsammans med handledare på arbetsplatsen.
    • Praktiken pågår under 3 månader och sker i kombination med SFI.

Future Kitchen är ett samverkansprojekt mellan Skolmatsakademin och Måltid Sverige, och finansieras av Västra Götalandsregionen.

Tre omgångar har hittills genomförts med mycket goda resultat och framgångsrika exempel. Vill ni veta mer om projektet? Gå gärna in på maltidsverige.se/futurekitchen för att läsa mer.

Michaela Holmberg

Projektledare för Future Kitchen, RISE
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-16 19:05