Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Barnkonventionen - från teori till praktik

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.

Välkommen till utbildningen Barnkonventionen - från teori till praktik! Utbildningen är framtagen av Västra Götalandsregionen, VGR, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och är öppen för alla.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare.

Sverige är anslutna till Barnkonventionen och från och med 1 januari 2020 blir den även svensk lag. I konventionen ligger stor vikt ligger vid att vuxna bättre ska ta hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till delaktighet och inflytande. För kunna jobba med konventionen i praktiken krävs kännedom och kunskap om Barnkonventionen och dess innehåll. Som stöd för detta finns webbutbildningen: Barnkonventionen – från teori till praktik.

Utbildningen om Barnkonventionen

Hur går det till?

Tanken är att ni går utbildningen tillsammans på er arbetsplats, samt att ni gemensamt diskuterar de frågor som ställs under utbildningen.  Den som går utbildningen individuellt går på egen hand igenom varje del och reflekterar kring frågorna som ställs. 

Tidsåtgång

Utbildningen består av sju delar med olika fokus. Varje del består av max 10 minuter rörlig bild som följs av frågor att reflektera tillsammans kring. Hur lång tid den tar beror på hur arbetsgruppens samtal och reflektioner ser ut. Utbildningen är flexibel, planera den utifrån ert behov. Ni kan gå utbildningen i sin helhet under en utvecklingsdag, eller ta en del i taget under arbetsplatsträffar.

Senast uppdaterad: 2019-10-22 11:02