Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unga rådgivare 2019-2020

Gruppbild på 19 unga rådgivare sittandes i tre rader

Följande deltagare är med i Unga rådgivare under 2019-2020.

Alexander Runge, undersköterska, NU-sjukvården

Jag heter Aleksander och jag bor i Vänersborg tillsammans med min fru Linda och vår hund Jesper. Mina största intressen är att träna jujutsu, se på fotboll och jag har även ett stort intresse för film och hundar. Jag arbetar idag som undersköterska på en intensivvårdsavdelning vilket är spännande och intressant då det kombinerar mitt intresse för människor och mitt intresse för teknik.

Jag är med i Unga Rådgivare då jag på sikt har som mål att arbeta med personaladministration, ledning och utveckling av vården. Unga rådgivare är en plattform som för mig innebär att jag får en god insyn i hur vår organisation är uppbyggd och jag får möjlighet att bolla idéer och vara med och påverka.

Aynil Savas, sjuksköterska/sektionsledare, NU-sjukvården

Jag har blivit nominerad till unga rådgivare för att jag är ansvarstagande, engagerad, lyhörd och mål och resultatinriktad samt för mitt intresse av verksamhetsutveckling. Jag har sedan tidigt visat ett stort intresse för helheten och ser min roll i ett större sammanhang. Jag försöker alltid att se det bästa i mina medarbetare och ser olikheter som styrkor.

”Jag har sedan innan velat få en ökad förståelse för helheten inom min enhet, förvaltning och region. Som ung rådgivare förväntar jag mig därför att få en ökad förståelse för regionen och att få träffa nya medarbetare och se hur deras verksamhet ser ut.  Det ska bli spännande att få vara med att påverka från mitt perspektiv, men det ska även bli intressant att få höra andra medarbetares perspektiv på våra framtida utmaningar. Jag tror därför att genom detta program att jag kommer att kunna få verktyg, för att på ett bra sätt kunna fortsätta arbeta med utvecklingsarbete i framtiden.”

Benjamin Patala, undersköterska, Närhälsan

Benjamin nominerades eftersom han är en person som ser till hela verksamheten, både inom och utanför ramen och bidrar med många förbättringstankar kring den egna verksamheten. Han har hunnit att samla på sig stor erfarenhet från Närhälsan utifrån olika perspektiv skulle kunna bidra till en bra dialog och främja utvecklingen i regionen.

Som ung rådgivare vill jag kunna bidra med mina erfarenheter och kunskap från olika verksamheter, till exempel Närakuten Östra sjukhuset till att främja och utveckla regionen. Det vill jag exempelvis göra genom att lyfta aktuella utmaningar från min vardag. Jag är intresserad av frågan kring teamarbete och utvecklingsarbetet för att bygga effektiva team. Primärvården är en viktig del i regionens arbete och dess roll kommer att bli ännu större i framtiden. Jag tror att jag med min primärvårdserfarenhet kan bidra med detta perspektiv. Jag vill även få insikt och kunskap om hur västra Götalandsregionen arbetar på olika nivåer och vilka frågor som är aktuella just nu.

Jag förväntar mig en givande och lärorik tid där jag får mer insikt om regionen i stort och hoppas kunna bygga ett socialt nätverk i regionen. Min förväntan är även att få med kunskaper hem som jag kan utveckla.

Christina Svensson, ST-läkare, Närhälsan


Elin Ståhl, tjänstedesigner, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elin nominerades till unga rådgivare på grund av sitt driv att förbättra och förmåga att ta sig an komplexa problemställningar. Genom att fråga, lyssna och på ett strukturerat sätt sammanställa, arbetar hon för att identifiera de behov som finns bland patienter och hälso- och sjukvårdens medarbetare.

”Jag ser mitt deltagande i Unga Rådgivare som en möjlighet att lära mig om den stora organisation vi befinner oss i. Om man förstår kontexten skapas mycket bättre förutsättningar att förstå behov och skapa lösningar som kan implementeras på ett bra sätt. Jag vill också lyfta vikten av att ta reda på de verkliga behoven innan man går in i lösningsfasen, för att kunna arbeta mer effektivt och skapa värde för patienter och medarbetare.”

Ellen Larsson, arbetsterapeut, Södra Älvsborgs Sjukhus

Jag heter Ellen och är 27 år gammal. Jag jobbar som arbetsterapeut inom den psykiatriska öppenvården på SÄS. Jag nominerades till Unga rådgivare av min chef för att jag är ansvarsfull, målmedveten och prestigelös samt för att jag aktivt deltar i vår mottagnings förbättringsarbete och är lojal och följsam mot fattade beslut.

Det jag förväntar mig av att delta i Unga rådgivare är att få en större inblick i vad som händer och sker på regional nivå och vara uppdaterad inom aktuella frågor. Jag vill lära mig nya saker för att själv utvecklas men också för att bidra till utveckling. Jag tycker att det är viktigt att beslut som fattas sker i närhet till verksamheten och till de som utför de kliniska arbetet.

Elsa Ågren, AT-läkare, NU-sjukvården

"Efter studier uppe i norra Sverige är jag numera tillbakaflyttad västkustbo som gör AT inom NU-sjukvården. Som deltagare i Ung Rådgivare önskar jag få en större förståelse och inblick i VGR, dess organisation och arbetssätt. Jag förväntar mig och ser fram emot att bli uppdaterad kring pågående frågeställningar och utmaningar som regionen står inför, och där få möjlighet att dela med mig av upplevelser från verksamheten. Jag ser också fram emot att få träffa och lära känna nya medarbetare inom regionen".

Elvira Kierkegaard, arbetsledare foajé, assistent Evenemang, Göteborgs symfoniker

På min arbetsplats ansvarar jag för personal och lägger stor vikt vid att alltid förbättra arbetsmiljön för mina kollegor: Jag driver normkritiska frågeställningar och jobbar med ett tillgänglighetsperspektiv för både personal och publik. Jag har drivit förändringar som har bidragit till bättre intern kommunikation, större mångfald bland personal och att miljöfrågor kommit längre upp på agendan. Jag blev nominerad för att jag är mån om min arbetsplats och mina kollegor och har en vilja att förändra och förbättra.

Mina förväntningar är att få en bättre uppfattning på hur en stor organisation och arbetsgivare som VGR fungerar. Jag är intresserad av att lära mig bredden av all kompetens som finns i organisationen och hur VGR jobbar för att förbättra för invånarna i regionen. Jag vill gärna fördjupa min i den kulturpolitiska delen inom VGR och se hur organisationen hanterar bidragen och arbetet med kulturfrågor.

Hanna Co, logistiker, Regionservice

Jag heter Hanna Co, har precis fyllt 27 år och har arbetat som verksamhetsutvecklare på Regionservice sedan sommaren år 2017. Från första arbetsdagen har jag fått ansvar för att driva olika logistik- & försörjningsfrågor i stora-/medelstora regionövergripande projekt, bland annat Ny E-handel. Jag är en handlingskraftig, kreativ och reflekterande person som tycker att arbetslivet ska vara meningsfullt, givande och roligt. I en komplex organisation som verkar i en snabbföränderlig omvärld kan det vara svårt att navigera, att veta hur man som medarbetare kan påverka samt hur och vart alla viktiga beslut tas. Jag förväntar mig att fördjupa mina kunskaper om olika verksamheter inom VGR samt lära mig hur styrningen utav dessa fungerar. Jag vill skapa en helhetsbild av vilka gemensamma utmaningar vi har samt i vår UR-nätverk diskutera prioriteringar och lösningar utifrån olika perspektiv.

Ivan Jelisic, röntgensjuksköterska, Alingsås lasarett

Jag jobbar sedan tre år tillbaka som röntgensjuksköterska på Alingsås lasarett. Det var min chef som nominerade mig till Unga rådgivare, dels för att jag är driven i att utveckla verksamheten på röntgenavdelningen och dels för att jag har åldern inne(!) Som ung rådgivare förväntar jag mig att få en inblick över hur en av Sveriges största arbetsgivare är organiserade och att se hur beslut som fattas högt upp kommer ner till oss på golvet. Som röntgensjuksköterska arbetar jag i en högteknologisk verksamhet där patienten sätts i fokus. På röntgenavdelningar är flödet av patienter stort och ordet ”effektivitet” har blivit något av ett mantra. Det jag kan bidra med är ett perspektiv som både är patientcentrerat och produktionsbaserat. Det är ett högt tryck på röntgenundersökningar och väntetiderna för t.ex. MR är långa i de flesta delarna av Region Västra Götaland. Jag önskar se ett bättre samarbete mellan sjukhusen som sätter patientens bästa i fokus och kommer försöka lyfta denna fråga i gruppen.

Johan Nord, tandläkare, Folktandvården

Madelen Sundberg, undersköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jag heter Madelen Sundberg och jobbar som undersköterska på Sahlgrenska sjukhus. Jag har jobbat inom vården i 9 år. Jag är en lättsam, nyfiken, glad och social person. Min starka sida är att jobba med människor och drivs av att kunna få hjälpa andra. Jag är mycket engagerad i min yrkesroll och mitt engagemang sprider jag gärna vidare genom att motivera och stödja.

Mina förväntningar på att vara ung rådgivare är först och främst att få en inblick i olika verksamheter i Västra Götalandsregionen. Att kunna se verksamheter från ett annat perspektiv, det tycker jag ska bli spännande. Sen ser jag det som en personlig utveckling att få delta och att ta ett kliv ut ur min trygghetszon. Ser det som en rolig utmaning och en lärorik erfarenhet. Det är en fördel att jag har fått denna möjlighet att få träffa nya unga människor som jag kan bolla frågor, idéer och tankar med, det är unikt.

Eftersom jag brinner för att få hjälpa människor på en individuell nivå så skulle jag vilja lyfta ämnet kring psykisk ohälsa bland unga. Bland annat hur Västra Götalandsregion som arbetsgivare kan bli mer lyhörd för att förebygga och främja psykisk ohälsa hos sina unga anställda. Psykisk ohälsa är något som jag tyvärr ser i min vardag och hur ledningsbeslut påverkar vår verksamhet, jag vill vara med och påverka!

Malin Kroon, logoped, Skaraborgs Sjukhus

Nomineringen till unga rådgivare uppkom utifrån att jag ständigt har en vilja att förbättra verksamheten både för medarbetare och patienter, men även utifrån min förmåga att tänka visionärt och arbeta för jämlik vård i VGR. Detta i sin tur har lett till stort intresse att utnyttja digitaliseringens fördelar.  Jag har även en god samarbetsförmåga, föreslår nya tankar och arbetssätt och tar med glädje emot nya utmaningar.

Jag förväntar mig som ung rådgivare att få utvidga mina kunskaper om VGR som organisation och de utmaningar som finns i olika verksamheter. Jag vill även få möjlighet att utveckla nytänkande idéer i större perspektiv än i dagsläget samt att jag vill vara med och möta framtida utmaningar i VGR. 

Jag kan bidra med mina kunskaper från en liten yrkeskår, där arbete på en allmänlogopedisk mottagning innebär att möta patienter med flera olika diagnoser i både öppen- och slutenvård. Arbete på en mindre ort i VGR innebär även att jag har möjlighet att bidra med perspektiv som berör patienter och medarbetare på landsbygden.

Pia Damstén, regionutvecklare/miljöstrateg, Koncernkontoret

Pia är idag ansvarig för att driva och utveckla Västra Götalandsregionens Klimatväxlingsprogram, ett program som stödjer vår målsättning att kontinuerligt reducera vår klimatpåverkan. Hon har en unik bakgrund då hon både är civilingenjör inom Bioteknik samt har genomfört Chalmers Challenge Lab program, ett program som fokuserar på design och genomförande av innovativa lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar med fokus på regional utveckling. Som person är Pia nyfiken, inkluderande och ärlig. Pia har också en god förmåga att leda och initiera aktiviteter som gemensamt leder till det uppsatta målet.

Jag ser framemot att träffa andra unga medarbetare inom organisationen för att utbyta tankar och resonera kring framtiden. Känns speciellt kul eftersom vi har väldigt olika perspektiv då vi jobbar med vitt skilda arbetsuppgifter. Samtidigt blir det intressant att få en djupare förståelse för organisationen samt ta del av och påverka i pågående processer.

Rebecca Swerre, HR-konsult, Naturbruk

Mitt namn är Rebecca Swerre, jag är 27 år gammal och bosatt i Göteborg. Min vardag består mest av träning, familj och mina vänner. Jag har studerat Personal, organisation och ledarskap på Högskolan i Skövde och jobbar nu som HR-konsult på Naturbruksförvaltningen sen 2,5 år tillbaka.

Jag är med i unga rådgivare för att kunna vara med och bidra till de större frågorna och för att få inspiration att kunna ta med mig tillbaka till förvaltningen och till mitt eget jobb. Jag förväntar mig att få en bredare bild av Västra Götalandsregionen med allt vad det innebär och samtidigt kunna utvecklas i min roll som HR-konsult och anställd i Västra götalandsregionen.

Jag tror jag kan vara med och bidra i att driva utveckling och se det positiva i att vi är en stor komplex organisation.

Sara Al-Dalal, Hörselpedagog, Habilitering & Hälsa
Sofia Arkhede, logistiker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Therese Lundgren, tandhygienist, Folktandvården

Jag nominerades för mitt nytänkande, aktiva deltagande i diskussioner samt engagemang i förbättringsarbete. Jag har ett analytiskt och kritiskt sätt att tänka och kommer därmed med mycket tankar och idéer. Jag är intresserad utvecklingen av den egna verksamheten och av hela organisationen.

Mina förväntningar på Unga Rådgivare är att får utökad kunskap om organisationens olika delar, om olika sammanhang samt hur diskussioner går och beslut fattas. Jag ser det som en möjlighet till personlig och karriärmässig utveckling. Det känns roligt att få bidra med olika perspektiv utifrån mig som person, min yrkesroll samt från den yttre delen av regionen. Jag ser Unga rådgivare som ett forum där det finns plats för diskussion, kritiskt tänkande och där man kan lyfta funderingar.

Tore Vingare, logistiker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Senast uppdaterad: 2021-12-01 14:13