Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unga rådgivare hos Regionfullmäktige

möte med regionfullmäktige
Fotograf: Thomas Schulz Rohm

Den 10 juni inföll det andra mötet för Unga Rådgivare år 2019 på Bohusgården i Uddevalla, som i två heldagar var sammanträdesplats för Regionfullmäktiges budgetmöte. Besöket hos Regionfullmäktige gav våra unga rådgivare en bra grund inför de efterkommande föreläsningarna om ekonomisk planering och om hur vi bättre kan och behöver ta tillvara på äldre arbetskraft. Unga rådgivarna höll ett högt tempo med livliga och givande diskussioner genom hela dagen som avslutades med ett intressant samtal med vår regiondirektör Ann-Sofie Lodin.

Regionfullmäktiges budgetdebatt

Första aktiviteten på schemat var att lyssna på gruppledardebatten som under förmiddagen huvudsakligen handlade om hälso- och sjukvård. Unga rådgivarna fick höra gruppledarna debattera om bland annat privata vårdaktörers vara eller icke vara och deras lösningar på hur vi bäst hanterar utmaningarna inom hälso- och sjukvård, nu och i framtiden. Trots tydliga skillnader avseende inriktningar och fördelning av de ekonomiska resurserna tycktes ändå alla partier vara eniga om att genomförandet av strategin, hälso- och sjukvårdens omställning i VGR, kommer vara avgörande för att bättre kunna tillgodose invånarnas behov.

Löser mer pengar våra problem? – Föreläsning om ekonomisk planering i VGR

Efter budgetdebatten begav vi oss till Uddevalla sjukhus för att träffa Emil Gisslow, enhetschef på avdelningen för ekonomi hälso- och sjukvårdsnämnder, Koncernkontoret. Emil gav oss grundläggande kunskap om vad som styr intäkter och kostnader i VGR och passade på att slå sönder ett antal myter. Tvärtemot vad en hade kunnat tro har exempelvis antalet anställda i VGR årligen ökat med cirka 1500 medarbetare. En ohållbar arbetsmiljö och långa vårdköer som drabbar patienter har vuxit fram under en tidsperiod då vi samtidigt haft en stark ekonomisk tillväxt och satsat på fler vårdmedarbetare.

Emil presenterade, med statistik över den demografiska utvecklingen, vårt samhälles största utmaning vilket förutspås vara brist på människor med rätt kompetens i arbetsför ålder. Det som unga rådgivare tar med sig från Emils föreläsning är att vi behöver arbeta med de resurser vi faktiskt har. VGR har hela 55 700 kompetenta medarbetare som tillsammans behöver genomföra stora organisatoriska förändringar. Vi måste arbeta på ett annat sätt än vad vi gör i dag.

Äldre arbetskraft – en värdefull tillgång för produktiviteten och för unga i arbetslivet

På tal om att arbeta med tillgångar vi faktiskt har, fick unga rådgivare på eftermiddagen besök av Marianne Sahlén från VGR akademin. Unga rådgivare fick under mötet bidra med vad vi tror kan stimulera äldre till att vilja förlänga arbetslivet. Flexibla arbetstider, möjlighet till att arbeta mindre men längre och att arbetsgivaren påbörjar en dialog kring ämnet i ett tidigt skede var några viktiga faktorer som de unga rådgivarna lyfte fram.

Dagen avslutades i vanlig ordning med en intressant diskussion mellan de unga rådgivarna och vår regiondirektör Ann-Sofie Lodin. Nästa möte som också blir det sista för år 2019 infaller i november. Vi vill därför passa att önska alla en skön sommarledighet!


Senast uppdaterad: 2019-06-13 14:34