Regiondirektörens Unga Rådgivare

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har sedan 2013 haft ett forum för unga rådgivare. Att vara ung rådgivare innebär att du stöttar regiondirektören och koncernledningen i regionövergripande frågor. Du bidrar med perspektiv, tankar och idéer och diskuterar frågor tillsammans med regiondirektören och med resten av rådgivarna.

– Unga Rådgivare är ett forum för att inkludera och engagera unga medarbetare i våra regionövergripande frågor och ta till vara på deras idéer för att lösa samhällsutmaningar, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Genom att erbjuda den här möjligheten kan vi så ett frö för framtida kompetensförsörjning i medarbetare som vill utveckla Västra Götalandsregionen (VGR) även i framtiden. 

Som ung rådgivare erbjuds du kontaktnät, breddad kunskap om VGR:s verksamheter och strategiska frågor samt möjlighet att påverka utvecklingen av Västra Götalandsregionen.
– Jag har lärt mig mer om våra verksamheter och fått en större förståelse för VGR:s komplexitet och utmaningar, säger Helena Kryssman som var ung rådgivare under perioden 2015-2016. Det är både roligt och stimulerande att träffa medarbetare i sin egen ålder. På våra möten blir det alltid heta diskussioner om utmaningarna vi ser på våra arbetsplatser men vi får också tillfälle att se möjligheter och komma fram till lösningar. 

Vill du bli en ung rådgivare?

För att bli en ung rådgivare krävs att du är under 30 år, har en förmåga att tänka visionärt, vara resultatinriktad, analytisk, samhällsorienterad och kommunikativ. Du nomineras av din chef och ingår i forumet under två år.

Vill du nominera en ung rådgivare?

Du som chef kan nominera en ung rådgivare. Nominering sker vartannat år. Nästa mandatperiod är 2019-2020 och nomineringstiden sker under maj - oktober 2018.

Nominera till Unga rådgivare 2019/2020

Unga rådgivare 2017-2018

AnnaLisa Ask, sjuksköterska Närhälsan
Caroline Fruberg, utvecklingsledare NU-sjukvården
Elahe Azizi, tandhygienist Folktandvården
Elin Jakobsson, logoped NU-sjukvården
Elsa Beckman, logoped Skaraborgs sjukhus
Hanna Karlsson, logoped Habilitering & Hälsa
Irma Ganibegovic, regionutvecklare Koncernkontoret 
Jonna Engström, konferenskoordinator Campus Nya Varvet

Josefin Werner, HR-specialist Sahlgrenska universitetssjukhuset
Lars Åkersjö, controller Sahlgrenska universitetssjukhuset
Linda Nilsson, driftingenjör Västfastigheter
Malin Kjellén, Undersköterska Skaraborgs sjukhus
Robin Back, ST-läkare Närhälsan
Sara Björkehed, HR-specialist Sahlgrenska universitetssjukhuset
Wahida Sawari, forskningssamordnare Gothia Forum

Läs om varför de nominerades och om deras egna förväntingar på att vara ung rådgivare här.

Kontakt och mer information

Emma Mattson                                                                    Åsa Udd
Regiondirektörens ledningsstöd                                               HR-Strateg
Mobil: 0762-623267                                                                    Mobil: 0700-207584
emma.mattson@vgregion.se                                                   asa.udd@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-15 14:16