Nominera till Unga Rådgivare 2019/2020

Vi söker kommunikativa, analytiska och modiga medarbetare som har förmågan att tänka visionärt. Har du som chef någon lämplig kandidat som är yngre än 30 år och intresserad av att påverka och utveckla, är det dags att nominera hen till Unga Rådgivare för 2019/2020 nu.

Syftet med Unga Rådgivare är att vara en inspiration till regiondirektören och koncernledningarna där deltagarna förväntas ge ledningen förslag på vad som kan/bör förbättras inom organisationen. Som ung rådgivare förväntas man att ge råd som representerar framtiden och visar på den utveckling vi står inför. Gruppen träffas 4-6 gånger per år.

Som ung rådgivare får man ett forum med möjlighet att bidra med tankar och idéer i de regionövergripande frågorna. Man får även ett ökat nätverk inom regionen och inom andra verksamheter än den egna. Man är deltagare i Unga Rådgivare under två år, där första året främst syftar till att öka deltagarnas kunskap om Västra Götalandsregionens verksamheter. Under andra året är syftet att fördjupa sig inom något område och mer konkret bidra till utvecklingen av Västra Götalandsregionen.

Kriterier som sökes hos unga rådgivare:

  • Värderingar i enlighet med vår medarbetarpolicy
  • Vilja att bidra och förbättra
  • Förmåga att tänka visionärt
  • Analytisk
  • Samhällsorienterad
  • Kommunikativ
  • Resultatinriktad
  • Se helhet före delar
  • Max 30 år

Du kan nominera dina kandidater mellan den 7 maj och den 2 november 2018 via nomineringsblanketten. Urval och återkoppling görs under december 2018.

Nomineringsblankett

Emma Mattsson

Senast uppdaterad: 2018-05-08 08:41