Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Kostnader och medverkande 2018

Här redovisar vi Västra Götalandsregionens kostnader och medverkan under Almedalsveckan. Varför redovisar vi detta? Vi får ofta frågor från media om kostnader om VGR:s deltagande under Almedalsveckan. Som en offentlig och politiskt styrd organisation vill vi bidra till transparens, öppenhet och snabba svar.

För regiongemensamma kostnader finns ett beslut från regionstyrelsen 28 november 2017 som anslår totalt 680 000 kr för Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalen. Det ska täcka vårt deltagande i samverkansplattformen Västsvenska Arenan, för vår lokala projektorganisation, planering och genomförande av vårt program, eventuella kringarrangemang och marknadsförings- och kommunikationsinsatser.

Grundinställningen är att experter och beslutsfattare ska delta utan kostnad, men vi kan behöva stå för resor och boende. De enskilda verksamheternas kostnader varierar beroende på hur många seminarier de arrangerar, hur många politiker medverkar från respektive nämnd och tjänstepersoner från berörda verksamheter. Nämnderna står för kostnaderna om ledamöterna medverkar i VGR:s program, annars står partierna själva för de politiker som reser till Almedalen.

Regionutvecklingsnämnden avsätter 200 000 kr.

Miljönämnden avsätter 60 000 kr.

Kulturnämnden avsätter 150 000 kr

Kollektivtrafiknämnden avsätter 80 000 kr.

Totalt: 490 000 kr från nämnderna och fackförvaltningarna inom regional utveckling.

Medverkande regionpolitiker

Magnus Berntsson (KD), ordförande regionfullmäktige

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen

Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen

Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ulf Eriksson (KD), vice ordförande regionutvecklingsnämnden

Aylin Fazelian (S), 2 vice ordförande regionutvecklingsnämnden

Tina Ehn (MP), ordförande naturbruksstyrelsen, ledamot i regionutvecklingsnämnden

Kristina Jonäng (C), ordförande miljönämnden

Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden

Conny Brännberg (KD), ordförande kulturnämnden

Lena Malm (S), regionråd

Medverkande från koncernledningen

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör

Erik Lagersten, kommunikationsdirektör

Från koncernstab Kommunikation och externa relationer, som är projektägare, medverkar sex personer i Västsvenska Arenan för att stötta praktiskt vid seminarier och för löpande kommunikationsarbete på plats.

Talesperson för VGR: Charlotta Lundström, chef externa relationer. Tel: 0703-28 15 23

Senast uppdaterad: 2019-04-16 09:56