Digitala vårdmöten

Vi vill skapa smartare vårdmötestjänster som gör nytta för invånare och medarbetare. De ska vara anpassade till individuella behov och vara enkla att använda för alla, oavsett tid och plats.

Trots att det redan i dag finns många digitala vårdmötestjänster i drift upplevs det inte alltid som att de skapar rätt nytta för användarna. Därför är utgångspunkten för vårt arbete att först identifiera användarnas faktiska behov och sedan välja rätt teknik för att tillgodose dem. 

Vi använder oss av en metodik för kundbehovsdriven utveckling för att säkerställa delaktighet och nära samverkan. Under våren kommer vi att inventera de faktiska användarbehoven och identifiera några lösningsidéer för att sedan testa dem under hösten. Den eller de lösningar som skapar mest nytta för invånare och medarbetare kommer att etableras under 2019.  

För att nytta för invånare och medarbetare ska uppstå räcker det inte att enbart etablera nya lösnignar. Verksamheterna behöver även utveckla sitt arbetssätt.

Hemsidan kommer att uppdateras löpande med ny information och aktuell status, då vi vill vara transparenta och skapa delaktighet. Har du frågor, vill veta mer eller delta i behovsinventering eller test av prototyp - hör av dig till oss.

Vad är en digital vårdmötestjänst?

Exempel på projekt i VGR

Under hösten 2018 kommer hjälpmedelskonsultation via video att testas av hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter i Västra Götaland.

Läs mer om hjälpmedelskonsultation online

Distanskonsultation inom allmän- och specialisttandvården

Utvecklingsprojekt inom allmän- och specialisttandvården

Senast uppdaterad: 2018-08-31 09:52