Hållbart resande väst

Hållbart resande väst är en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götaland och Halland. Vi driver nätverk, erbjuder koncept och projekt för kommuner att genomföra lokalt, initierar utbildningar och sprider goda exempel.

HRV årsberättelse verksamhetsuppföljning 2018

Verksamhetsplan 2019 

Aktuellt

Nätverksträffar

8 mars - Fysisk planering (kommunträff)

17 maj - Myter kring hållbart resande (öppen)

6 september - Barn & unga (kommunträff)

25 oktober - Cykel (öppen)

29 november - Beteende,
inkl. sammanfattning av 2019 och framåtblick 2020 (kommunträff) 

Senast uppdaterad: 2018-12-12 08:28