Kampanjer och material

Runt om i Västra Götaland och Halland arbetar kommuner med hållbart resande, allt efter intresse och förmåga. För att stötta detta arbete har Hållbart resande väst här samlat koncept med syfte att öka andelen hållbart resande i Västsverige. Plocka fritt och anpassa till just din kommun!

Det är inte bara barn som vill lära sig att cykla!

Visst kan barnen cykla!

"Cykelvett" är ett material som är till för att stötta kommunerna i deras kommunikation med cyklister.

Genom symbolkort med snälla och upmuntrande budskap om hur man ska beté sig i trafiken som cyklist visas vägen till ökad trygghet för alla i trafiken.

Stå längs med en vältrafikerad cykelbana eller knutpunkt där många cyklister passerar och bjud på enkel morgonfika och cykelinformation.

När en cykelbana byggs är det en bra idé att informera de som bor och verkar längs vägen om vad som är på gång.

En grön resplan är ett paket med åtgärder för att styra alla resor inom en organisation mot mer effektiva och miljövänliga alternativ.

Med syfte att sätta fokus på, och uppmuntra cyklister möter en orkester upp på en av kommunens mest trafikerade cykelvägar. Kaffe, hejarop och ballonger kompletterar arrangemanget.

Senast uppdaterad: 2019-02-01 09:16