Cykla fint

Genom symbolkort med snälla och upmuntrande budskap om hur man ska beté sig i trafiken som cyklist visas vägen till ökad trygghet för alla i trafiken.

Cykla fint är ett exempel på aktivitet där symbolkort med uppmuntrande och snälla budskap används för samtal kring hur man som cyklist ska beté sig i trafiken för ökad trygghet och säkerhet i trafiken, för alla trafikanter. Symbolkorten handlar om att ge tydliga tecken, ögonkontakt och vilka skyltar och regler som gäller för cyklister. Det är bra om trafikplanerare deltar i insatsen för att ge medborgare chansen till direkt feedback på cykling i kommunen, och för möjlighet att ställa frågor. 

Genomförande i fem enkla steg:

1. Bestäm huvudbudskap - Vad är det viktigaste ni vill förmedla med insatsen?

2. Planera insatsen - Fundera på vart och när ni får bäst genomslag. Bra alternativ är vältrafikerade cykelbanor eller torg där många passerar. Bestäm vad som ska finnas på symbolkorten baserat på valt huvudbudskap. Förbered personal med reflexvästar eller kläder med kommunlogga så att personer som medverkar i insatsen är lätta att känna igen.

3. Förbered insatsen - Ta fram symboler och symbolkort med de budskap ni valt. Använd gärna bilderna i Cykelvett. Välj om stora bilder ska sättas upp på platsen, eller om medverkande personal ska bära med sig mindre kort. Tipsa lokalmedia. 

4. Genomför insatsen - Tänk på att ha med trafikplanerare som kan svara på frågor och ta emot feedback från förbipasserande.

5. Utvärdera. Räkna hur många som passerar och serr budskapen, och hur många som stannar och samtalar med medverkande personal. Skriv noggrant ner de synpunkter och frågor från förbipasserande för at kunna agera.  

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22