Medfinansiering av projekt

Det finns möjlighet för organisationer att få medfinansiering för att genomföra och driva projekt inom hållbart resande. Syftet är att möjliggöra och ta tillvara på lokala idéer och hitta nya smarta lösningar för ett ökat hållbart resande. Hållbart resande väst fungerar som samarbetspartner, men deltar inte operativt i projektgenomförandet.

Vem kan söka?

Organisationer i Västra Götaland med specifik kunskap inom områden kopplat till hållbart resande kan söka medfinansiering till projekt. Kommuner kan söka medfinansiering för projekt där minst två kommuner deltar. Kommunalförbund kan tillsammans med en eller flera kommuner söka medfinansiering.

Kriterier för projekt

  • I bedömning av ansökningar utgår Hållbart resande väst från hur väl projektet bedöms bidra till hållbart resande västs mål och syfte, projektets utformning samt möjligheter till spridning till andra organisationer.
  • Projektmedel ges inte till forskning utan fokus ligger på genomförande av projekt/åtgärder kopplat till hållbart resande.
  • Projektmedel för projekt ges inte för deltagande i projekt som drivs av Hållbart resande väst.

Hur mycket kan man söka?

Totalt finns 400 000 kr i potten för medfinansiering. Hållbart resande väst beviljar maximalt 50 procents medfinansiering av den totala budgeten för projektet. Inget maxbeloppen är satt för hur mycket stöd som beviljas för ett enskilt projekt. Beslut tas i varje enskilt fall. Det ska vara tydligt att Hållbart resande väst är medfinansiär i kommunikationen av projektet.

Projektmedel betalas ut med 50 procent vid projektstart, 25 procent vid halvtidsredovisning samt resterande 25 procent vid slutredovisning av projektet.

Hur söker vi?

Kontakta sara.c.persson@vgregion.se för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-07-31 15:22