Träffar 2018

Här hittar du teman och material från nätverksträffarna 2018.

Februari - Barn & unga

Mars - Aktiv mobilitet & hälsa + VGR:s potentialstudie

Maj - Resor i tjänsten

September - Fysisk planering för hållbart resande

Oktober - Hållbart resande på landsbygd

November - Utvärdering och framåtblick

Senast uppdaterad: 2019-01-28 14:07